Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste ali delo na občinski cesti

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku