Ponudba za odkup zemljišča za zemljišče, ki se nahaja v območju predkupne pravice občine

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov