Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka