Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) - zaradi vselitve v novogradnjo

Oddaj vlogo

Da

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov