Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine ali ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti Občine Divača

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku