Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov