Obvestilo o izvedbi javne prireditve oziroma shoda

Oddaj obvestilo

Da

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov