Vloga za prijavo obratovalnega časa obrata / kmetije (rednega in/ali podaljšanega)

Oddaj vlogo

Da

Organizacijska enota

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov