Javno naznanilo o 2. javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPN Občine Divača in okoljskega poročila

10. 5. 2016 31