Razpis za kredite in garancije v okviru Garancijske sheme pri RRC Koper za leto 2015.

9. 9. 2015 52