Obvestilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav – DPN za železniško progo Trst–Divača - slovenski del odseka

3. 8. 2015 31