Odločbe o ugotovitvi, da so nepremičnine javno dobro lokalnega pomena

26. 9. 2014 12