Odločba o izločitvi iz javnega dobra

22. 9. 2014 45