Odločbe o ugotovitvi, da so nepremičnine javno dobro lokalnega pomena

15. 9. 2014 18