Odločbe o ugotovitvi, da so nepremičnine javno dobro lokalnega pomena

29. 7. 2014 59