Odločbe o ugotovitvi, da so nepremičnine javno dobro lokalnega pomena

25. 7. 2014 42