Odločbe o ugotovitvi, da so nepremičnine javno dobro lokalnega pomena

21. 7. 2014 24