Odločbe o ugotovitvi, da so nepremičnine javno dobro lokalnega pomena

14. 7. 2014 43