Odločbe o ugotovitvi, da so nepremičnine javno dobro lokalnega pomena

8. 7. 2014 39