ZAPORA OBČINSKIH CEST - OBVESTILO

11. 10. 2013 27