Krajevni praznik KS Senožeče in obletnica spomina na padle krajane Dolenje vasi 2. 6. 1944

23. 5. 2013 7