Volitve predsednika republike - razdelitev brezplačnih plakatnih mest za volilno kampanjo

9. 10. 2012 40