Odločba o ugotovitvi, da so nepremičnine grajeno javno dobro lokalnega pomena

6. 2. 2012 31