Ugotovitvene odločbe Dolnje Ležeče, Škoflje - Famlje, Senožeče

20. 1. 2012 19