Javno naznanilo o objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo daljnovodne povezave med RTP Beričevo in RTP Divača z 220 kV na 2 x 400 kV

18. 7. 2011 35