Javno naznanilo o objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za avtocesto na odseku Divača/Postojna-Jelšane

23. 6. 2011 18