Objava pogojev za pridobitev pravice do brezplačnih plakatnih mest za volilno kampanjo

28. 4. 2011 38