Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za zakonodajni referendum o zakonu o malem delu

10. 3. 2011 21