OBNOVA IN POGODBENO ZAGOTAVLJANJE PRIHRANKOV ENERGIJE ZA SISTEM JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI DIVAČA

31. 5. 2010 22