Obvestilo za javnost - javna razgrnitev dopolnjenega predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača

20. 5. 2009 40