3. občinski praznik Občine Divača, 3., 4. in 5. julij 2008

30. 6. 2008 37