Obnovljena vaška štirna v Danah s pomočjo Heliosovega ekološkega sklada

10. 9. 2006 43