Obravnavane točke dnevnega reda 31. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

12. 5. 2006 34