Poziv društvom s sedežem na območju Občine Divača, da posredujejo podatke

4. 3. 2006 14