Povezava do javne obravnave Sprememb in dopolnitev OPN Občine Divača št. 1

17. 5. 2021 63