Vloga za uveljavljanje pravice do znižanega plačila vrtca

Načini oddaje

Povezava Povezava Povezava

Organizacijska enota

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku