Vloga za uveljavljanje pravice do znižanega plačila vrtca

Oddaj vlogo

Povezava Povezava Povezava

Organizacijska enota

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov