Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno in prekomerno uporabo občinskih cest

Organizacijska enota

Opis postopka

Dodatna pojasnila