DELAVNICA SUHOZIDNE GRADNJE NA KRASU 29.6.2021 - SPREMEMBA URE

28. 6. 2021 Boštjan D. (Okolje, prostor in prostorsko planiranje, gradbene zadeve, ceste) 121