Obvestilo o objavi pobude za pripravo združenega postopka za prenovo daljnovoda 110 kV Divača-Koper I s prehodom na 2 x 110 kV

13. 9. 2021 Boštjan D. (Okolje, prostor in prostorsko planiranje, gradbene zadeve, ceste) 384