javno naznanilo - javna razgrnitev študije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper

2. 11. 2021 mag. ALENKA K. (Okolje, prostor in prostorsko planiranje, gradbene zadeve, ceste) 114
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog