Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

6. 1. 2022 Boštjan D. (Okolje, prostor in prostorsko planiranje, gradbene zadeve, ceste) 109