Športnik Krasa in Brkinov za leto 2021 - podelitev priznanj

2. 3. 2022 Iztok F. (Direktor občinske uprave) 90