PODPISAN SPORAZUM O SOFINANCIRANJU REKONSTRUKCIJE CESTE PREGARJE - TOMINJE IN ZAVRHEK – ARTVIŽE – PREGARJE

25. 3. 2022 Boštjan D. (Okolje, prostor in prostorsko planiranje, gradbene zadeve, ceste) 180