Rekonstrukcija in adaptacija cest v naselju Gornje Ležeče

63
Lastni projekti
Zaključeno
konec leta 2021
februar 2022