JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta GC Senožeče in Okoljskega poročila

27. 6. 2022 mag. ALENKA K. (Okolje, prostor in prostorsko planiranje, gradbene zadeve, ceste) 182
Dokumenti, priloge 2
Klikni tukaj za prikaz prilog