Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

14. 2. 2023 Boštjan D. (Okolje, prostor in prostorsko planiranje, gradbene zadeve, ceste) 83