Zahteva za soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom - PRILOGA 20C

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov