Vloga za izdajo pogojev za izvedbo negradbenega posega ali gradbenega posega, za katerega gradbeno dovoljenje ni prepisano

Organizacijska enota

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku