Vloga za izdajo pogojev za izvedbo negradbenega posega ali gradbenega posega, za katerega gradbeno dovoljenje ni prepisano

Organizacijska enota

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov