NAGRADA DRŽAVLJAN EVROPE SANDIJU CURKU, POVELJNIKU REGIJSKEGA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE ZA NOTRANJSKO

4. 7. 2023 Anu K. (Komuniciranje, projekti in participativni postopki) 49