Krepitev trajnostne mobilnosti na Krasu in Brkinih

233
124.034,00 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
85.607,77 EUR
V teku
29.06.2022
30.08.2023